Sanitářský kurz

Kurzy jsou vypisovány zpravidla 2x ročně (jaro a podzim) ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou v Jilemnici.

 Úspěšný absolvent kurzu pak získá Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle ustanovení § 51 a 52 zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.

 Teoretická část v rozsahu 100 hodin probíhá v učebnách SZŠ v Jilemnici.

Praktická část v rozsahu 80 hodin probíhá na pracovištích MMN, a.s.  nemocnice Jilemnice a nemocnice Semily

Bližší informace: Mgr. Barbora Hlaváčová tel. 724 736 151 mail: hlavacova.barbora@gymjil.cz

Další termín: podzim 2021, přihlášky je možné zasílat do 31. sprna 2021 na uvedenou e-mailovou adresu.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace