Sanitářský kurz

Kurzy jsou vypisovány zpravidla 2x ročně (jaro a podzim) ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou v Jilemnici.

Úspěšný absolvent kurzu pak získá Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle ustanovení § 51 a 52 zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.

Podmínkou pro zařazení do akreditovaného kvalifikačního kurzu je ukončené minimálně základní vzdělání (u AKK Ošetřovatel nejméně střední odborné vzdělání ukončené výučním listem nebo ukončené střední vzdělání), zdravotní způsobilost a bezúhonnost. Uchazeči o zařazení do kurzů společně s přihláškou předkládají doklad o platném očkování proti Virové hepatitis B.

Teoretická část v rozsahu 100 hodin probíhá v učebnách SZŠ v Jilemnici, na adrese Tkalcovská 460, Jilemnice. 

Praktická část v rozsahu 80 hodin probíhá na pracovištích MMN, a.s.  nemocnice Jilemnice a nemocnice Semily. Potvzení o absolvování praktické části se dokládá u Závěrečné zkoušky (formulář ke stažení zde).

Přihláška k Závěrečné zkoušce se překládá min 30 dní před termínem. 

Bližší informace: Mgr. Barbora Hlaváčová, tel. 724 736 151, e-mail: hlavacova.barbora@gymjil.cz

Další termín: jaro 2022, přihlášky je možné zasílat do 31. ledna 2022 na uvedenou e-mailovou adresu.

Kurz bude otevřen při minimálním počtu 10 účastníků.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace