Učební plán

 

Předmět/ročník 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. Ročník
Český jazyk a literatura 3 3 3 3
Anglický jazyk 3 3 3 3
Německý jazyk 0 3 2 0
Základy spol. věd 3 2 0 0
Biologie 2 0 0 0
Fyzika 1 0 0 0
Chemie 1 0 0 0
Matematika 2 2 2 1
ICT 4 0 0 0
Ekonomika 0 0 0 2
První pomoc 2 0 0 0
Klinická propedeutika 0 2 0 0
Patol., epi a hygiena 1 0 0 0
Somatologie 3 0 0 2
Ošetřovatelství 3 6 6 5
Ošetřování nemocných 0 4 12 14
Základy klinických oborů 0 2 2 0
Psychologie a komunikace 0 2 2 1