Učební plán

Počet hodin v ročníku
Předmět 1 2 3 4 celkem
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
ZSV 3 2 0 0 5
Fyzika 2 0 0 0 2
Chemie 2 0 0 0 2
Biologie a ekologie 2 0 0 0 2
Matematika 2 2 2 1 7
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
ICT 2 2 0 0 4
Ekonomika 1 1 0 0 2
První pomoc 2 0 0 0 2
Klinická propedeutika 0 2 0 0 2
Patologie, mikrobiol, epi a hyg. 0 1 0 0 1
Somatologie + LJ 5 0 0 0 5
Ošetřovatelství 3 6 6 5 20
Ošetřování nemocných 0 4 12 14 30
Základy klinických oborů 0 2 2 2 6
Psychologie a komunikace 0 2 2 1 5
Seminář PSY/SOM 0 0 0 1 1
Celkem 32 32 32 32 128