Maturitní zkouška

Maturitní zkouška se skládá z společné a profilové časti:
1) společná část – povinná zkouška z ČJL + cizí jazyk nebo matematika (není povinná)
2) profilová část – povinná zkouška z ošetřování nemocných + somatologie nebo psychologie
3) praktická část – ošetřování nemocných