Informace o přijímacím řízení

Přijímací zkouška se koná:
1. termín: 12.04.2019
2. termín: 15.04.2019

Předpokládaný počet přijímaných žáků: 30

Jednotlivá kritéria pro přijetí:
1) Řádná a kompletní přihláška ke studiu (do 01.03.2019).
2) Vysvědčení (výpis na přihlášce) z 8. ročníku ZŠ a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.
3) Absolvování řízeného pohovoru, kde uchazeč (-ka) představí důvody, pro které se o studium oboru uchází, dosavadní mimořádné výsledky ve studiu, v soutěžích, olympiádách apod.
4) Absolvování testů CERMAT z MA a ČJL.

Bodové hodnocení uchazeče v přijímacím řízení se skládá z:
1) výsledků žáka vyjádřených hodnocením na vysvědčení z 8. ročníku ZŠ a 1. pol. 9. ročníku ZŠ – max. 20 bodů
2) řízený rozhovor s uchazečem – max. 30 bodů
3) testů CERMAT – matematika, český jazyk a literatura – max. 100 bodů

Obecné podmínky přijetí:
a) pořadí dle počtu dosažených bodů – max. 150 bodů
b) při rovnosti bodů rozhodují jednotlivá kritéria v tomto pořadí:
1. talentová zkouška (pouze pro obor Sportovní gymnázium)
2. testy CERMAT
3. vysvědčení
4. řízený pohovor
5. hlasování komise

Podrobnější informace lze nalézt zde.