1. září 2019 otevíráme nový obor Praktická sestra!

Praktická sestra (53-41-M/03) je obor určený pro absolventy ZŠ ve čtyřletém denním studiu zakončeném maturitní zkouškou (bez matematiky). Absolvent je zdravotnický pracovník, který vykonává činnosti dané vyhláškou č. 55/2011 Sb., bez odborného dohledu. Absolvent najde uplatnění v nemocnicích, domovech pro seniory, léčebnách dlouhodobě nemocných apod.

Nabízíme perspektivní obor – absolvent vždy najde uplatnění na trhu práce. Praxe zajistí jilemnická nemocnice (MMN, a.s.), která financuje vybavení odborných učeben v budově Gymnázia a SOŠ. Žákům dále poskytne učebnice pro výuku a uniformy pro praxi, včetně praní a umožní stravování ve dnech praxe v nemocnici.

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří, který se uskuteční v sobotu
16. února 2019 od 9 do 12 hodin.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Více informací poskytne Mgr. Barbora Hlaváčová,
mail: hlavacova.barbora@gymjil.cz