1. září 2019 otevíráme nový obor Praktická sestra!

Praktická sestra (53-41-M/03) je obor určený pro absolventy ZŠ ve čtyřletém denním studiu zakončeném maturitní zkouškou (bez matematiky). Absolvent je zdravotnický pracovník, který vykonává činnosti dané vyhláškou č. 55/2011 Sb., bez odborného dohledu. Absolvent najde uplatnění v nemocnicích, domovech pro seniory, léčebnách dlouhodobě nemocných apod.

Nabízíme perspektivní obor – absolvent vždy najde uplatnění na trhu práce. Praxe zajistí jilemnická nemocnice (MMN, a.s.), která financuje vybavení odborných učeben v budově Gymnázia a SOŠ. Žákům dále poskytne učebnice pro výuku a uniformy pro praxi, včetně praní a umožní stravování ve dnech praxe v nemocnici.